protokół z rozstrzygnięcia podpisany | Zaprojektowanie, wykonanie i montaż w parkach Śródmieścia dwóch tablic informacyjno – edukacyjnych dotyczących budek dla ptaków