Zamówienie oferta edukacyjno-promocyjna_2023-10-04_zapytanie ofertowe | Zaplanowanie, organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, zajęć terenowych, szkoleń edukacyjno-ekologicznych oraz zapewnienie materiałów edukacyjno-promocyjnych