Zalacznik-nr-2-oswiadczenie-wykonawcy-dotyczace-braku-podstaw-wykluczenia-3-1 | Zaplanowanie, organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, zajęć terenowych, szkoleń edukacyjno-ekologicznych oraz zapewnienie materiałów edukacyjno-promocyjnych