Protokół z przeprowadzonego postepowanie o udzielenie zamówienia – przeglądy węzłów cieplnych | Zapewnienie prawidłowej dystrybucji ciepła na ternie obiektu zarządzanego przez ZZW – „Przystań Warszawa” zlokalizowanego na Cyplu Czerniakowskim przy ul. Zaruskiego 8 w Warszawie