Protokół z postępowania | Wykonanie przeglądu technicznego łodzi motorowych wraz z uzupełnieniem wyposażenia