zał. nr 3 do zapytania – warunki techniczne wykonania umowy i zasady wykonania prac | Założenie i pielęgnacja miejskich łąk