zał. nr 2 do zapytania – kosztorys ofertowy | Założenie i pielęgnacja miejskich łąk