Załącznik nr 1 do OPZ | Zamówienia poniżej 130.000 PLN