załącznik 3 do Zapytania | Zamówienia poniżej 130.000 PLN