załącznik 2 do Zapytania | Zamówienia poniżej 130.000 PLN