zał. nr 1 do zapytania – Formularz Oferty i oswiadczenia budki | Zamówienia poniżej 130.000 PLN