Zalacznik-nr-1-do-ZO-szki- lokalizacyjny-urzadzen | Zakup/wykonanie, dostawa i montaż 5 sztuk leżaków oraz 6 sztuk ław do siedzenia na terenie Parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Tarasy spotkań” finansowanego z budżetu obywatelskiego (nr 1348).