Projekt umowy | Zakup z dostawą koszy do segregacji śmieci wewnątrz siedzib Zarządu Zieleni m.st. Warszawy