Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego | Zakup środków czystości, ręczników papierowych, papieru toaletowego, mopów, wiader i sprzętu do utrzymania czystości w budynkach ZZW