SZZW_Konica18111511050 | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy