SZZW_Konica18111415151 | Zakup lawety uchylnej do przewozu samochodów