Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
12 październik 2021 | Postępowanie 245/WZP/2021

Zakup i montaż 7 szt. latarni solarnych typu LED u podstawy wału przeciwpowodziowego rz. Wisły od strony odpowietrznej, w rejonie wejść/wjazdów wałowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Share

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 -opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 1 do OPZ-Lokalizacja
  4. Zalącznik nr 2 do OPZ – wzór oznakowania
  5. Załącznik nr 2 – projekt umowy
  6. Komunikat nr 1
Newsletter
Share