Załącznik nr 1 do umowy- Program funkcjonalno-użytkowy_26.02.2020 | Wykonanie projektu, zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Parku Praskim w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.