Załącznik nr 3 – formularz ofertowy | Zakup i dostawa 35 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem MS Office 2019