Załącznik nr 2 – formularz cenowy | Zakup i dostawa 35 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem MS Office 2019