pytanie do oferty | Zakup i dostawa 35 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem MS Office 2019