Załącznik Nr 1 – Program prac konserw. wejście do Elizeum | Odbudowa wejścia do Elizum wraz ze wstawieniem drzwi i kraty, zgodnie z załączonym projektem prac konserwatorskich i pod nadzorem autorskim w Parku na Książęcem w Warszawie