Protokół z postępowania | Odbudowa wejścia do Elizum wraz ze wstawieniem drzwi i kraty, zgodnie z załączonym projektem prac konserwatorskich i pod nadzorem autorskim w Parku na Książęcem w Warszawie