Zapytanie ofertowe – Park | a) Naprawa uszkodzonej, ozdobnej wazy wraz z cokołem usytuowanych w Parku Rydza Śmigłego w Warszawie. b) Naprawa uszkodzonego ozdobnego cokołu pod lampę parkową usytuowanego w Parku Rydza Śmigłego w Warszawie