Załącznik Nr 2 – Program prac konser.i restaur.dot. ozdobnej wazy | a) Naprawa uszkodzonej, ozdobnej wazy wraz z cokołem usytuowanych w Parku Rydza Śmigłego w Warszawie. b) Naprawa uszkodzonego ozdobnego cokołu pod lampę parkową usytuowanego w Parku Rydza Śmigłego w Warszawie