Zapytanie_ofertowe | Zabezpieczenie koron drzew przed niekontrolowanym wyłamaniem się konarów poprzez zastosowanie elastycznych wiązań