Zał. nr5-warunki techniczne | Zabezpieczenie koron drzew przed niekontrolowanym wyłamaniem się konarów poprzez zastosowanie elastycznych wiązań