Zał.nr3-mapa | Zabezpieczenie koron drzew przed niekontrolowanym wyłamaniem się konarów poprzez zastosowanie elastycznych wiązań