Zał. nr-1-do-zapytania-formularz-oferty-Ratujemy drzewa w P.Skaryszewskim | Zabezpieczenie koron drzew przed niekontrolowanym wyłamaniem się konarów poprzez zastosowanie elastycznych wiązań