protokół_278_WZP_2020 | Zabezpieczenie koron drzew przed niekontrolowanym wyłamaniem się konarów poprzez zastosowanie elastycznych wiązań