załącznik nr 2 wzór umowy budki 2020-21_21.09.2020_ARS_v2 do zapytania | Wykonanie przeglądu skrzynek lęgowych dla ptaków rozwieszonych na obiektach (parkach i zieleńcach) administrowanych przez ZZW w Dzielnicach Mokotów i Wola, oraz powieszenie nowych skrzynek lęgowych