Protokół 299-WZP-2020 | Zakup i dostarczenie pod wskazany przez Zamawiającego adres 20 szt. ławek parkowych typu Vera.