Zal 2 do ZP90WZP_2021 | Zakup, dostarczenie i posadowienie w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach, 20 szt. ławek w postaci kłód topolowych z oparciem