Załącznik nr 1 | Zagospodarowanie terenu zieleni w ramach inicjatywy lokalnej przy ul. Cukrowniczej