Protokół z postępowania | Zagospodarowanie terenu zieleni w ramach inicjatywy lokalnej przy ul. Cukrowniczej