Wisła 2 – sprawozdanie, protokół pomiarowy, tabela wyporności | Wypiaskowanie, pomalowanie i wykonanie nowych oznaczeń na burtach i pokładach barek Wisła 1 i Wisła 2, a następnie ich zakotwiczenie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu w korycie rzeki Wisły i dozór nad nimi w okresie 1 maja do 15 września 2020 i na czas zimowy odholowanie do Portu Żerańskiego.