Zał nr 1 do ZO168WZP2020 | Wymiana uszkodzonego przez wiatr citylightu znajdującego się przy bramie portowej Portu Czerniakowskiego