Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej adaptacji nieużytkowego poddasza budynku przy ul. Hożej 13A, do celów użytkowych