Załącznik Nr 2a oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Wykonanie toreb recyklingowych na potrzeby działań wolontaryjnych, ze znakowaniem wg projektu Zamawiającego wraz z transportem