Zal_nr_1_do _OPZ | Wykonanie tablicy informacyjnej w okolicy Pawilonu edukacyjnego „Kamień”