Projekt tablicy V4 | Wykonanie tablicy informacyjnej w okolicy Pawilonu edukacyjnego „Kamień”