Zał. nr 2 do zapytania Formularz ofertowy – studnia | Wykonanie studni do głębokości 10 m, wraz z zakupem, dostawą i instalacją pompy oraz zakupem i dostawą węża ogrodowego o długości 25 m na bębnie wraz ze zraszaczem do podlewania terenu.