2_Załącznik_Projekt_Podstawa_Ramy_cz_1 | Wykonanie ścieżki pieszej, siedzisk i donic, stojaka rowerowego oraz nasadzeń roślin w ramach realizacji z budżetu partycypacyjnego edycja 2018 „539 – Rewitalizacja skweru przy ul. Glebowej i wycinka drzew”