1_Załącznik_Nawierzchnie | Wykonanie ścieżki pieszej, siedzisk i donic, stojaka rowerowego oraz nasadzeń roślin w ramach realizacji z budżetu partycypacyjnego edycja 2018 „539 – Rewitalizacja skweru przy ul. Glebowej i wycinka drzew”