Załącznik nr 6 do ZO-wykaz potencjału osobowego | Wykonanie robót budowlanych w ramach zwycięskiego projektu budżetu partycypacyjnego „Mebel miejski na Placu Defilad”