Załącznik nr 4 do ZO-formularz oferty | Wykonanie robót budowlanych w ramach zwycięskiego projektu budżetu partycypacyjnego „Mebel miejski na Placu Defilad”