Załącznik nr 3 do ZO-przedmiar robót | Wykonanie robót budowlanych w ramach zwycięskiego projektu budżetu partycypacyjnego „Mebel miejski na Placu Defilad”