Załącznik nr 2 do ZO-projekt Mebel miejski na Placu Defilad | Wykonanie robót budowlanych w ramach zwycięskiego projektu budżetu partycypacyjnego „Mebel miejski na Placu Defilad”