Zapytanie ofertowe | Wykonanie wszelkich prac remontowych związanych z uporządkowaniem, miejscowym uzupełnieniem i utwardzeniem ścieżki gruntowej prowadzącej od wału do plaży na Białołęce, również celem zapewnienia właściwego stanu technicznego wału przeciwpowodziowego. Budżet partycypacyjny nr 1467 „TAK DLA PLAŻY NA BIAŁOŁĘCE”