Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
03 luty 2020 | Postępowanie 45/WZP/2020

Wykonanie wszelkich prac remontowych związanych z uporządkowaniem, miejscowym uzupełnieniem i utwardzeniem ścieżki gruntowej prowadzącej od wału do plaży na Białołęce, również celem zapewnienia właściwego stanu technicznego wału przeciwpowodziowego. Budżet partycypacyjny nr 1467 „TAK DLA PLAŻY NA BIAŁOŁĘCE”

Share

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zal 1 Opis Przedmiotu Zamówienia
  3. Zal 2 Wzor umowy
  4. Zal_3_wykaz_robot
  5. Zal_4_wykaz_osob
  6. Protokół z postępowania
Newsletter
Share